Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  
Υπεύθυνος κατασκευής του έργου είναι ο κ. Βαγγελής Ι. Σπύρος ο οποίος είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πτυχιούχος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Αθήνας-N.T.U.A.), με Master σπουδών και εξειδίκευση σε θέματα αποκατάστασης (restoration) πέτρινων παραδοσιακών Κτιρίων και Κατασκευή - ένταξη πέτρινων κτιρίων στον σύγχρονο αστικό ιστό.

Διατηρεί γραφείο Μελετών - Επιβλέψεων - Κατασκευών ιδιωτικών έργων εδώ, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας από το 1990, το οποίο δραστηριοποιείται σε :
- Κατασκευές Κτιρίων ιδιωτών παραδοτέων με το κλειδί στο χέρι, με την χρήση έμπειρων εξειδικευμένων Συνεργείων Εργατοτεχνιτών με τους οποίους έχει πολύχρονη συνεργασία και δείγματα δουλειάς.
- Σύνταξη  μελετών ιδιωτικών έργων , έκδοση της οικοδομικής τους αδείας και επίβλεψη της ανέγερσής τους.
 
Ελληνικά English Russian Italian